Mar 01, 2020

RedAlert - Data Analytics

מערכת ניתוח נתונים אשר פועלת ברגע שזוהה התחלה של מבצע, ומרגע תחילת הפעולה של המערכת - כל הנתונים נאספים ומוצגים באופן ישיר באתר ובערוץ עדכונים בטלגרם.

ניתוח נתונים

כאשר השרת מזהה כי ב-24 שעות האחרונות הופעלו יותר מ15 התרעות צבע אדום, מה שלרוב מתאר התחלה של הסלמה או מבצע, המערכת מיד אוספת את כל הנתונים הוקדמים של אותו היום, וממשיכה לאסוף את ההתרעות החדשות שנכנסות. כל התהליך הזה מתרחש באופן אוטומטי וללא צורך בפעולה ידנית כלשהי.

הדף, שפתוח ופורסם לציבור, מציג את הנתונים העדכניים ביותר לאותו רגע. רוב האתר נכתב בשפת html, css ו-PHP.

ערוץ טלגרם - ניתוח נתונים

קיים גם ערוץ טלגרם אליו נשלחת הודעת סיכום, מידי חצי שעה בזמן ההסלמה. המערכת מחשבת את הימים שעברו מתחילת ההסלמה (בהתייחסות לשעה 00:00 ולא לפי ספירה של 24 שעות!), וכמו כן גם רשימה של ההתרעות היומיות שהיו, מספר ההתרעות מתחילת הסבב וחלוקה לפי מרחבים ואזורים.

צבע אדום - בזמן אמת

בזמנים רגועים (לא בזמן מבצע):

הדף כפי שתואר קודם, פועל רק בזמני הסלמות או מבצעים. ולכן כאשר נכנסים לאתר ביום יום יוצג דף כזה המנתח את המידע על כל ההתרעות - משנת 2014!

המידע מוצג בגרפים שנתיים, או על גבי "מפה חמה" שמציגה את התמונה השנתית הכללית. ניתן לחפש גם מידע לפי שם של יישוב כלשהו, או לפי תאריכים.

normal

Written by Itai Guli
Tagged under
Posted on